244. Dalong Hu1, Bin Liu1, Lu Feng, Peng Ding, Xi Guo, Min Wang, Boyang Cao, Peter R. Reevese*, Lei Wang*. 2016. Origins of the current seventh cholera pandemic. PNAS 2016 113(48):E7730-E7739 (IF=9.423)

245. Yi Ren1, Agata Palusiak1, Wei Wang1, Yi Wang, Xiao Li, Huiting Wei, Qingke Kong, Antoni Rozalski, Zhi Yao and Quan Wang*. 2016. A High-resolution Typing Assay for Uropathogenic Escherichia coli Based on Fimbrial Diversity. Frontiers in Microbiology. 7:623(IF=4.165)

246. Tianhong Zhou, Chunyan Yin, Yingchao Zhang, Heng Shi, Jingru Wang, LinboSun, Xiaolong Shao, Ruxia Gao, Wei Wang*. 2016. Lonproteaseis involved in RhpRS-mediated regulation of typeIII secretion in Pseudomonassyringae. Molecular Plant-Microbe Interactions. 29(10):807-814(IF=4.145)

247. Yuriy A. Knirel*, Chengqian Qian, Sofya N.Senchenkova, Xi Guo, Alexander S. Shashkov, Alexander O. Chizhov, Andrei V. Perepelov, Bin Liu. 2016. Structure of the β-l-fucopyranosyl phosphate-containing O-specific polysaccharide of Escherichia coli O84. International Journal of Biological Macromolecules. 88:578-585. (IF=3.138)

248. Zhifeng Duan, Tomasz Niedziela, Czeslaw Lugowski, Boyang Cao, Tianwei Wang, Lingling Xu, Baopeng Yang, Bin Liu, and Lei Wang*. 2016. Genetic Diversity of O-Antigens in Hafnia alvei and the Development of a Suspension Array for Serotype Detection.PLoS ONE. 430: 24-28(IF=3.057)

249. Chao Chen1, Bin Liu1, Yongchang Xu, Natalia Utkina, Dawei Zhou, Leonid Danilov, Vladimir Torgov, Vladimir Veselovsky, Lu Feng*. 2016. Biochemical characterization of the novel α-1, 3-galactosyltransferase WclR from Escherichia coli O3. Carbohydrate Research. 430: 36-43(IF=1.817)

250. Zhifeng Duan, Sof'ya N. Senchenkova, Xi Guo, Andrei V. Perepelov, Alexander S. Shashkov, Bin Liu, Yuriy A. Knirel*. 2016. Structure and gene cluster of the O-antigen of Escherichia coli O156 containing a pyruvic acid acetal. Carbohydrate Research. 430: 24-28(IF=1.817)

251. Sof’ya N. Senchenkova, Xi Guo, Olesya I. Naumenko, Alexander S. Shashkov, Andrei V. Perepelov, Bin Liu, Yuriy A. Knirel*. 2016. Structure and genetics of the O-antigens of Escherichia coli O182–O187. Carbohydrate Research. 435: 58-67 (IF=1.817)

252. Andrei V. Perepelov *† , Andrei V. Filatov † , Min Wang † , Alexander S. Shashkov , Lei Wang , Yuriy A. Knirel. 2016. Structure and gene cluster of the O-antigen of Enterobacter cloacae G3421. Carbohydrate Research. .427: 55-59 (IF=1.817)

253. Alexander S. Shashkov, Baopeng Yang, Sofya N. Senchenkova, Andrei V. Perepelov, Bin Liu, Yuriy A. Knirel*. 2016. Structures and genetics of biosynthesis of glycerol 1-phosphate-containing O-polysaccharides of Escherichia coli O28ab, O37, and O100. Carbohydrate Research. 426: 26-32 (IF=1.817)

254. Mingchang Li, Lin Zhu and Wei Wang*. 2016. Improving the thermostability and stress tolerance of an archaeon hyperthermophilic superoxide dismutase by fusion with a unique N-terminal domain. SpringerPlus. 5:241(IF=0.982)

255. Min Wang, Nikolay P. Arbatsky, Lingling Xu, Alexander S. Shashkov, Lei Wang, 2016. Yuriy A. Knirel*. O antigen of Franconibacter pulveris G3872 (O1) is a 4-deoxy-d-arabino-hexose-containing polysaccharide synthesized by the ABC-transporter-dependent pathway. Microbiology. 162(7):1103-1113(IF=0.796)

256. Lin Zhu, Shuyi Guo and Wei Wang*. 2016. Draft Genome Sequence of a Thermophilic Desulfurization Bacterium, Geobacillus thermoglucosidasius W-2. Genome Announcements. 4(4)e00793-16

257. Xu YY, Dong CY, Zhou DW*. 2016. Characterization of Biosynthetic Pathway of the dTDP-L-Rha by

Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry. J Chinese Mass Sp Soc. 37(1):17-22