Yangtze River Scholars


Lei Wang
Lu Feng

Outstanding Young Talent


Lei WangLu Feng
ProfessorsLei Wang
Lu Feng
Jinzhong Wang
Ying Wang
Boyang Bao
Xin Deng
Bin Liu

Associate Professors


Wei Wang
Dawei Zhou
Chunyan Yin